Design & Develop with by ZARBIN

انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی

خبرهای خوبی در راه است!

دومین نشست علمی اسید پاشی پدیده ای درسایه


 پدیده ای در سایه
دومین نشست علمی انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی ( احقا) با عنوان اسید پاشی در سایه با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی روز سوم اسفند ماه در این دانشگاه برگزار شد.
در این نشست دکتر حمیده عادلیان (استاد دانشگاه علامه طباطبایی) نقش رویکردهای روانی و اجتماعی در توانمندسازی قربانیان اسید پاشی را مورد بحث قرار داد و زینب کلهر( پژوهشگر و مددکار انجمن) صورتبندی گفتمانی پدیده اسیدپاشی را در فیلم #لانتوری بررسی کرد.
همچنین مرضیه ابراهیمی و محسن مرتضوی قربانیان اسیدپاشی و اعضای هیات مدیره انجمن احقا درباره اسیدپاشی صحبت کردند و تجربیات خود را با حاضران و دانشجویان به اشتراک گذاشتند.
«بزهی که یک بار اتفاق نمی افتد» عنوان بحث محسن مرتضوی و « اسید پاشی و خشونت اجتماعی » عنوان بحث مرضیه ابراهیمی بود.
پس از پایان نشست سوالات مطرح شده از سوی دانشجویان و دیگر حاضران در جلسه پاسخ داده شد که نشان از علاقه مندی دانشجویان به راهکارهای حل آسیب های اجتماعی داشت.

 WhatsApp Image 2020 02 26 at 15.22.20

 

منبع : روابط عمومی احقا

تاریخ انتشار 1398/12/4

بیشتر بخوانید