Design & Develop with by ZARBIN

انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی

خبرهای خوبی در راه است!

یک جراحی رایگان دیگر


یک جراحی رایگان دیگر
در پی جراحی های رایگان انجمن احقا ( انجمن حمايت از قربانيان اسيد پاشی )امروز ۴ اسفند انجام شد. سومین جراحی الهام (یکی از قربانیان اسید پاشی ) امروز انجام شد.الهام سلطانی زنی ۳۰ساله است که حدود یک سال پیش توسط همسر سابقش مورد اسید پاشی قرار گرفت . او پس از ده سال زندگی مشترک و تحمل آسیب های فراوان با توافق از همسر سابقش جدا شد و همسرش پس از یک سال به بهانه اینکه او قصد ازدواج دوباره دارد روی او اسید ریخت. این اتفاق باعث سوختگی نیمی از صورت و سمت راست بدن الهام شد و یک چشمش هم آسیب دید. الهام حدود ۸ ماه است که با انجمن آشنا شده و علاوه بر جراحی در جلسات گروهی و کلاس ها هم شرکت کرده و از روزی که در بیمارستان لبافی نژاد مددکاران انجمن او را ملاقات کردند، تفاوت زیادی کرده است.
او همچنین توانسته در یک نمایشگاه نقاشی شرکت کند و در یک نشست تخصصی هم در مورد آسیب های اسید پاشی سخن گفته است.
الهام سلطانی در طول ۸ ماه ۳ بار به صورت رایگان تحت عمل جراحی قرار گرفته . جراحی اول عمل لب ها و پلک بوده. جراحی دوم برداشتن استخوان از دنده و پیوند به گوش بوده که حدود ۷ ساعت و نیم به طول انجامیده و دکتر ایمانی نیز در این جراحی در کنار دکتر فروتن بوده .هر دوی این پرشکان هیچ دستمزدی برای این جراحی دریافت نکردند. جراحی سوم هم امروز در کلینیک آذر بر پلک الهام انجام شد.

 

 

منبغ: روابط عمومی احقا

تاریخ انتشار: 1398/12/5

بیشتر بخوانید