Design & Develop with by ZARBIN

انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی

خبرهای خوبی در راه است!

احتمال حذف مجازات حبس پدرشوهر معصومه عطایی


عبداالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: حکم قصاص و پرداخت دیه که دادگاه تجدیدنظر اصفهان برای پدرشوهر معصومه به اتهام اسیدپاشی صادر کرده بود تایید شده است.

وی با اشاره به اینکه مدت زمان مجازات حبس در نظرگرفته شده از سوی شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان برای پدرشوهر معصومه 5 سال بود، گفت: با توجه به سن مرتکب، مجازات حبس از مجازات‌های پدرشوهر معصومه حذف می‌شود.

خرمشاهی بیان کرد: حذف مجازات حبس پدر شوهر معصومه در واقع منوط به اخذ رضایت نهایی از موکلم است.

وکیل‌مدافع معصومه عطایی خاطرنشان کرد: خانواده شوهر سابق معصومه درصدد جلب رضایت از موکل هستند که معصومه شرایطی را برای رضایت دادن در نظر گرفته که از جمله این شرایط گرفتن حضانت تنها فرزندش است.

به گزارش ایسنا، شهریور ماه سال 89 پدرشوهر معصومه عطایی بر روی صورت نامبرده اسید پاشید. دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ خبر صدور حکم قصاص چشم در رسانه‌ها منتشر شد. پس از صدور حکم، معصومه عطایی به میزان دیه در نظر گرفته شده اعتراض داشت و محکوم‌علیه نیز معتقد بود که معصومه نابینا نشده است و به همین دلیل پرونده با اعتراض طرفین به دیوان عالی کشور رفت.

دیوان عالی کشور با رسیدگی به این پرونده، رای شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان را به علت نقص تحقیقات نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارجاع کرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا ـ 22 شهریور 1393

بیشتر بخوانید