Design & Develop with by ZARBIN

انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی

خبرهای خوبی در راه است!

قربانی اسیدپاشی: روزی 100 بار با اسید می‌سوزیم


محسن مرتضوی با اشاره وقوع دو حادثه اسیدپاشی برای معصومه جلیل پور در تبریز و یک دانش آموز در اسلام آباد غرب در یک ماه اخیر اظهارکرد: متاسفانه در یک ماه گذشته شاهد وقوع دو حادثه اسیدپاشی در دو نقطه از کشور بودیم که حوادث دردناکی هستند و برای ما که خودمان نیز قربانی اسیدپاشی شده‌ایم دردی مضاعف داشت چراکه ما خودمان این دردها را با گوشت و جانمان احساس کرده‌ایم.

او با بیان اینکه متاسفانه اسید به سلاح بدل شده است، گفت: در بین اسیدپاش‌ها افرادی وجود دارند که در یک لحظه تصمیم به این اقدام جنون آمیز گرفته و مدتی بعد از ارتکاب جرم هم از تصمیم خود پشیمان شده اند، اگر اسید به راحتی در معرض استفاده این افراد قرار نداشت، قطعا با فروکش شدن هیجانات و احساسات آنان، تصمیمشان نیز به اسیدپاشی تغییر می‌کرد.

این قربانی اسیدپاشی با اشاره به حادثه اسیدپاشی که برای خودش رخ داده است، خاطرنشان کرد: فردی که روی من اسیدپاشید به خاطر حسادت و چشم و هم چشمی این کار را انجام داد، او به مدت سه روز به ناصرخسرو رفته و هربار یک لیتر اسید می خرید و پنهان می‌کرد تا در فرصت مناسب روی من بپاشد، این فرد اگر امکان تهیه اسید را به راحتی نداشت، قطعا نمی توانست دست به چنین کاری بزند.

مرتضوی با بیان اینکه تمام قربانیان اسیدپاشی با یک دیگر هم درد هستند، تصریح کرد: اسید فقط یک بار ما را نسوزاند، ما روزی 100 بار با اسید می سوزیم و این اسید هر روز ما را می کشد، درد ده ها عمل جراحی را به جان خریده ایم اما دیگر دلمان نمی‌خواهد فرد دیگری به جمع قربانیان اسیدپاشی اضافه شود، اگر می‌گوییم خرید و فروش اسید محدود و نظام مند شود، برای خودمان نیست برای نگرانی از افرادی است که ممکن است فردا به جمع ما اضافه شوند و چه بسا اگر زودتر چنین اقدامی انجام شده بود، امروز دیگر معصومه جلیل پور دچار چنین حادثه ای نمی شد.

وی با اشاره به برخی از کشورهای توسعه یافته اظهارکرد: در بسیاری از نقاط دنیا خرید و فروش اسید قانونمند و با نظارت انجام می‌شود و بنابراین اگر ما خواستار چنین محدودیتی هستیم اینطور نیست که بدون پشتوانه چنین مساله ای را مطرح کنیم، بلکه موارد موفق آن را در بسیاری از کشورها دیده ایم.

مرتضوی با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد که حتی یک نفر نیز به جمع قربانیان اسیدپاشی اضافه شود، گفت: نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی خوب است پیگیر این مساله باشند ما با برخی از آنان دیدار کرده ایم و آنها از وضعیت ما ابراز ناراحتی کرده اند اما اگر بناست اقدام عملی انجام شود باید نسبت به ایجاد محدودیت و افزایش نظارت در خرید و فروش اسید اقدامات جدی صورت بگیرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا -  1 اردیبهشت 1397

بیشتر بخوانید