Design & Develop with by ZARBIN

انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی

خبرهای خوبی در راه است!

پسر کوچک انجمن احقا ماهان عسگری در گذشت


download

نوشتن در فراق عزیز سخت‌تر از آن چیزی است که هر کس فکر کند. قلم به سختی حرکت می کند همانطور که کلمات در این زمان ها به سختی بر زبان جاری می شوند.
پسر کوچک انجمن احقا ماهان عسگری در گذشت.
ماهان عسگری پسری که در ۱۲ سالگی مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفت به دلیل ابتلا به سرطان خون در گذشت. بارها از خود می پرسیم پسری ۱۴ ساله و این همه مرارت. ماهان بعد از اسیدپاشی چندین بار جراحی شد که ۵ مرتبه آن توسط مدیر عامل انجمن آقای دکتر فروتن بود. جراحی ششم بخاطر پرواز ماهان از دنیای خاکی لغو شد.
اعضای انجمن احقا با خانواده ماهان عسگری صمیمانه همدردی میکند، چرا که ما هم همانندخانواده ماهان داغدار اوییم. ماهان و ماهان‌ها فرزندان این انجمند‌که در خشونتی مرگبار آسیب دیده اند. خشونتی که تصورش برای هر کسی ممکن نیست.
ماهان عزیر هرگز فراموشت نمیکنیم و سوگوارت می مانیم.

 

منبع: روابط عمومی احقا

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

بیشتر بخوانید