Design & Develop with by ZARBIN

انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی

خبرهای خوبی در راه است!

اولین روز از سومین دوره تربیت اتنوگرافر در انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی برگزار شد


IMG 20190410 114428 052

اتنوگرافی به عنوان یک روش نوعاً به کار میدانی(مشخصا مشاهده مشارکتی) اطلاق می‌شودکه توسط یک پژوهشگر که در میدان فرهنگی زندگی می‌کند و آن‌هایی راکه مورد مطالعه قرار می‌دهد  مطالعات خود را پی می‌گیرد.

اتنوگرافی به‌طور تحت لفظی یعنی تصویر کردن مردم است. اتنوگرافی توصیف نوشته شده‌ای از فرهنگ خاص، رسوم، عقاید و رفتار است که مبتنی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق کار میدانی است
اتنوگرافی یک روش تحقیق علم اجتماعی است که  به شدت به تجربه شخصی، مشارکت تا جای ممکن و مشاهده به وسیله محققانی که در هنر اتنوگرافی آموزش دیده‌اند متکی است. این مردم‌نگاران اغلب در گروه‌های میان رشته‌ای کار می‌کنند. نکته اصلی در مردم‌نگاری شامل یادگیری زبان و فرهنگ مورد تمرکز یک مردم‌نگار و مطالعه عمیق یک میدان و قلمرو واحد و یک آمیزه‌ای از روش‌های تاریخی، مشاهده‌ای و مصاحبه است.
ریشه‌های اتنوگرافی در انسان‌شناسی و بعد در جامعه‌شناسی شکل گرفت. اغلب مردم نگاران موضوعات مختلفی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. اتنوگرافی بینش‌های تحلیلی جدید را از طریق مطالعه عمیق در حوزه‌های جذاب شباهت و تفاوت فرهنگ بشری بوجود می‌آورد. از طریق یافته‌ها مردم‌نگاران دیگران را از یافته‌هاشان آگاه می‌سازند. برای مثال در تصمیم‌گیری سیاسی یا نوآوری‌های آموزشی از چنین تحلیل‌های اتنوگرافی می‌تواند استفاده کرد.

سومین دوره تربیت اتنوگرافر(مردم نگار) با تدریس استاد دانشگاه و پژوهشگر دکتر اصغر ایزدی جیران در روز جمعه ۱۰ اسفند ۹۷ در انجمن احقا برگزار شد.بنا شد این دوره سه روزه در سه مقطع زمانی در اسفند ۹۷، اردیبهشت و مهر ۹۸ با اهداف تربیت اتنوگراف و مردم­شناس برگزار شود و با اهداف متعالی و مقالات متعددی در زمینه آسیب­شناسی در زمینه اسیدپاشی و بزه دیدگان برگزار خواهد شد.

 

منبع: روابط عمومی احقا

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

بیشتر بخوانید