Design & Develop with by ZARBIN

انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی

خبرهای خوبی در راه است!

گروه درمانی در انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی


LdKn1Ytp5UeNgpjdYseUSA 002

با تو می گویم که همدرد منی

 می گویند تقسیم دردها کمک مان می کند، نه اینکه درد را فراموش کنیم بلکه بتوانیم آن را بپذیریم و زندگی اش کنیم؛ بویژه اگربتوانیم دردمان را با آنهایی که همان درد را لمس کرده اند، قسمت کنیم. همان ها که کابوسش را دیده اند، با آن جنگیده اند اما سرانجام توانسته اند درباره آن رنج حرف بزنند و با آن زندگی کنند. شاید برای همین آنهایی که بیماری مشترکی دارند دورهم جمع می شوند واز دردهایشان می گویند. آنهایی که عزیزی را از دست داده اند با هم درددل می کنند. می گویند بیان رنج ها خودش یک هنراست.

شاید برای همین یکشنبه ها برای اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی روز ویژه ای است. روزی که دورهم جمع می شوند و از دردهای مشترک شان می گویند.

دکتر سعید عباسپور، روانشناس و نویسنده، کلاس گروه درمانی شان را اداره می کند. دور یک میز جمع شده اند و از رنج ها و دردهایشان می گویند از رنج هایی که بعد از سوختن کشیده اند. از لحظه اسید پاشی، از بارها جراحی شدن، از نگاه های مردم، از کابوس هایشان... .

نرگس، محسن، الهام، زینب، فاطمه، مریم، آرزو، زیور و... میهمان جلسه هستند. ساعت کمی از ۱۰ صبح گذشته که بچه ها گفت و گویشان را آغاز می کنند. دکتر عباسپور کمتر حرف می زند و مدام بچه ها را تشویق می کند خودشان از دردهایشان بگویند.

به قول او هیچ کس نمی تواند چشم تخلیه شده را برگرداند اما همه مان می توانیم تصمیم بگیریم با زندگی مان چه کنیم. تصمیم بگیریم اول رنج مان را بیان کنیم. اگر از رنج مان حرف نزنیم، مثل گنگ خواب دیده ایم اما بعد از بیان رنج هایمان می توانیم زندگی اش کنیم. بدانیم در چه جایگاهی ایستاده ایم و برایش برنامه ریزی کنیم.

 انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی توانسته، تعدادی از قربانیان در سراسر کشور را شناسایی و گرد هم بیاورد. آنها توانسته اند، بیش از ۵۰ قربانی اسید پاشی را در سراسر کشورشناسایی کنند. هرچند معتقدند تعداد قربانی ها خیلی بیشتر از این آمار است و مدام تماس هایی از حادثه دیده ها در سراسر کشوردارند.

 یکی ازاهداف این انجمن بازگرداندن قربانی های اسیدپاشی به جامعه است، چرا که هرکس این حادثه برایش اتفاق می افتد دچار انزوا و خانه نشینی می شود. حالا یکشنبه ها دست کم کلاس گروه درمانی، سفالگری، طراحی و آشپزی برپاست. بچه ها می گویند خیلی اوقات منتظرند، این روز برسد و آنها دورهم جمع شوند، می گویند هیچ کس مثل خودمان نمی تواند آنچه را بر ما گذشته درک کند.

الهام ۳۱ ساله فقط چند ماهی ازحمله اسید پاشی اش گذشته، گرافیست است و در دانشگاه کامپیوتر خوانده. همسرسابقش رویش اسید پاشیده. ازعلاقه مندی هایش کتاب خواندن است. یکی دیگر از قربانی ها می گوید من فقط جراحی می کنم. بالای ۵۰ بارعمل کرده ام و اهل جراحی ام فعلا نمی توانم کار دیگری کنم باید صورتم خوب شود.

 نرگس ۲۸ ساله هم ۱۰ ماه پیش صورتش سوخته اوهم توسط همسرسابقش اسید پاشی شده: «نمی دانم چرا تا کسی حرف ناامیدکننده ای می زند، حالم گرفته می شود هنوز امیدوارم بینایی ام را به دست بیاورم.»

راستی این سوال من هم هست و خیلی های دیگر وقتی با کسی که درد بزرگی دارد روبه رو می شویم باید به او چه بگوییم؟ من باید به نرگس چه بگویم شما که ممکن است در کوچه و خیابان با او روبه رو شوید، باید به او چه بگویید. دکترعباسپورمی گوید: «باید در مواجهه با بچه ها از کلمات درست و حساب شده ای استفاده کنید. نباید با امید واهی کاری کنید که آن آدم هیچوقت نتواند با اتفاقی که برایش افتاده کناربیاید. مثلا دائم بگویید تو خوب خوب می شوی. همه زخم هایت خوب می شود. ضمن اینکه می توانید بگویید هیچ کس از پیشرفت علم پزشکی خبرندارد و ما نمی دانیم در آینده چه اتفاقی می افتد که عین حقیقت است و دروغ هم نیست.»

 نرگس می گوید: «خیلی وقت ها صبح که از خواب بیدار می شوم دوست دارم کارهایم را بکنم اما نمی توانم دنیا را ببینم. یک سال است نمی توانم دنیا را ببینم، واقعا نمی دانم اگر قرار باشد نبینم چطور باید زندگی ام را ادامه بدهم. در این ۱۰ ماه اصلا نتوانستم با شرایطم کناربیایم .  بینایی ام برایم از همه چی مهم تره، فکر می کنم این طوری اصلا نمی توانم به زندگی ام ادامه بدهم.»

بچه ها از نگاه های نامهربان مردم می گویند. آرزو ۱۷ ساله کوچک ترین عضو گروه است کم حرف می زند. او و مادرش مریم چند سال پیش قربانی اسید پاشی زن دایی یعنی همسر برادر مادرش شدند. می گوید خیلی وقت است دیگر نگاه های مردم آزارش نمی دهد و حتی وقتی در جمع های دوستانه و خانوادگی خودشان قرار می گیرد و آنها مدام می پرسند که آیا خوب خواهد شد می گوید، همین طور خواهد ماند و اگر کسی دوست دارد با او دوست بماند باید همین گونه که هست بپذیردش.

 نرگس هم می گوید: «قبل از این حادثه زیبایی ام برایم خیلی مهم بود خیلی به خودم می رسیدم. لباس پوشیدنم و نگاه های مردم برایم مهم بود اما الان خیلی حس بدی دارم اینکه الان درباره بینایی ام و درباره سرنوشتم چه فکری می کنند و چه می گویند. خیلی ها به جای دلداری جملاتی می گویند که ناامیدم می کند، خیلی ها هم دلداری ام می دهند برخی ها اما نمی دانم چه جوری دلشان می آید این حرف ها را بزنند. اینکه مگه تو حالا به زندگی بر می گردی، تو بدبخت شدی؛ من با هر کلمه این حرفها شبانه روزم را می گذرانم اینجوری زندگی برایم خیلی سخت تر می گذرد. اما اگر کسی به من امیدواری بدهد با همین چیزها هم شبانه روزم را می گذرانم.»

 بچه ها از کابوس هایشان می گویند. اسیدپاش و حادثه یکی از کابوس های مشترک شان است. نرگس از کابوس دائم اسید پاشش می گوید که درخواب هایش همیشه در گوشه ای پنهان شده. بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شد و به خانه آمد دائم این خواب را می بیند: «بعد از دو سه ماه که از بیمارستان مرخص شدم مدام خوابش را می دیدم که به من اصرار می کرد برگردم به زندگی با او. من صورتم در این خواب ها سوخته است یا من دارم برای همه تعریف می کنم ببینید این آدم چه بلایی سرم آورده یا در خواب در حال دعوا هستم. زیور هم مدت ها بعد از ماجرای اسید پاشی خواب اسید پاشش را می بیند: «هنوز هم این خواب ها را می بینم یا این خواب ها یا خواب روزهای سخت در بیمارستان بودن را هر چند کمتر از گذشته.»

یاد حرف های معصومه جلیل پور می افتم که تا صبح خواب اسیدپاشش را می دید. درجمع بچه ها نیست و کاش بود و می فهمید این فقط درد او نیست که درد مشترک شان است. مثل معصومه عطایی، محسن و فاطمه که روزهای بعد از حادثه تا صبح خواب اسیدپاشی و اسیدپاش را می دیدند. محسن با همان لحن طنز آلودش که خیلی اوقات باعث خنده بچه ها می شود، می گوید: «همه ما این روزها را گذرانده ایم. کابوس ها دیده ایم. همه ما بارها عمل جراحی شده ایم گاهی فامیل ها برای پوست سوخته شان می آیند ازما مشاوره می گیرند. می گویند شما از درمانگاه ها و پرستارها بهتر مشاوره می دهید.»

 بچه ها درددل زیاد دارند، دردهایی که با هم قسمتش کنند. می گویند تقسیم دردها آرامشان می کند. بعد ازگروه درمانی بچه ها کلاس مجسمه سازی با گل را شروع می کنند. دست هایی که گل ها را ورز می دهند، گل و صورتک های گلی می سازند. در انجمن فضای شادی به پاست. هرکدام از بچه ها داستانی برای تعریف کردن دارند. راستی که تقسیم دردها کمک مان می کند، نه اینکه درد را فراموش کنیم بلکه بتوانیم آن را بپذیریم و زندگی اش کنیم.

 

منبع: روزنامه ایران

نوشته ترانه بنی یعقوب

بیشتر بخوانید